Back to Top

ครอบฟันเซรามิก

  • ครอบฟัน เซรามิก

    การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน

  • โปรโมชั่นครอบฟัน เซรามิก

    ราคาการทำครอบฟัน แบบเซรามิกทั้งชิ้น (ไม่มีโลหะใต้ครอบฟัน)
    สวยสดใสได้ด้วย ครอบฟัน แบบ Lava ของ 3M และ IPS Empress eMax ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้มีการควบคุมแลปในการทำครอบฟันออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเซรามิกทั้งชิ้นโดยจะให้ทั้งความสวยงามและแข็งแรง