Back to Top

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

  • ทีมทันตแพทย์

    ทันตแพทย์ ของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ มีความชำนาญ ดูแลเอาใจใส่ ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

  • ร่วมงานกับเรา

    ร่วมงานกับเรา กลุ่มคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

  • โปรโมชั่นรากฟันเทียม

     การทำ รากฟันเทียม ด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันในส่วนของฟันบนหรือฟันล่างเหลืออยู่แล้ว สามารถเลือกทำรากฟันเทียมเป็น 2 รากเทียม หรือ 4 รากเทียม ก็ได้แล้วจะมีการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อ ในการยึดฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมนี้จะใส่และถอดออกได้ด้วยการล็อคกับอุปกรณ์เชิ่อมยึดรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ฟันปลอมใช้งานได้ดีเพราะล็อคติดแน่นกับรากฟันเทียม ไม่มีการขยับขณะทานอาหารหรือพูดคุย