Back to Top

ทำฟันที่ไหนดี

  • ระบบการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม

    ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง การฆ่าเชื้อให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการรักษา จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ