Back to Top

ฟอกฟัน

  • โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

     การฟอกสีฟัน จะมีกระบวนการเปลี่ยนสีที่ผิวเคลือบฟันทำให้ฟันขาวขึ้นได้โดยง่าย ราคาฟอกฟันขาว ดังด้านล่าง