Back to Top

ฟันปลอม

  • การทำฟันปลอม ฟันเทียม

    การทำฟันปลอมชนิดนี้เป็นการแทนที่ฟันที่หายไปประเภทหนึ่งสามารถทำฐานในการยึดได้จากทั้งอะคลิลิกและโลหะ ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้นจะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย ส่วนการทำฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่เป็นการใส่เพื่อช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่ง

  • รากฟันเทียมราคา โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - Smile Signature Dental Clinic

     การทำ รากฟันเทียม ด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันในส่วนของฟันบนหรือฟันล่างเหลืออยู่แล้ว สามารถเลือกทำรากฟันเทียมเป็น 2 รากเทียม หรือ 4 รากเทียม ก็ได้แล้วจะมีการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อ ในการยึดฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมนี้จะใส่และถอดออกได้ด้วยการล็อคกับอุปกรณ์เชิ่อมยึดรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ฟันปลอมใช้งานได้ดีเพราะล็อคติดแน่นกับรากฟันเทียม ไม่มีการขยับขณะทานอาหารหรือพูดคุย