Back to Top

รากฟันเทียม
เราสร้างรอยยิ้ม เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ

รากฟันเทียม

 • การทำรากฟันเทียม

  รากฟันเทียม คือ รากฟันใหม่ที่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยที่สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบอาทิ ครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากฟันเทียม จะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดแทน และใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ  

 • ภาพการรักษา

  ทันตกรรมการบูรณะฟันให้สวยงามนั้นสามารถทำให้เกิดความมั่นใจในรอยยิ้มขึ้นได้ ในบางครั้งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน 

 • โปรโมชั่น

  คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง  

 • โปรโมชั่นรากฟันเทียม

   การทำ รากฟันเทียม ด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันในส่วนของฟันบนหรือฟันล่างเหลืออยู่แล้ว สามารถเลือกทำรากฟันเทียมเป็น 2 รากเทียม หรือ 4 รากเทียม ก็ได้แล้วจะมีการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อ ในการยึดฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมนี้จะใส่และถอดออกได้ด้วยการล็อคกับอุปกรณ์เชิ่อมยึดรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ฟันปลอมใช้งานได้ดีเพราะล็อคติดแน่นกับรากฟันเทียม ไม่มีการขยับขณะทานอาหารหรือพูดคุย