Back to Top

ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร

  • การบูรณะฟัน ที่สูญเสียไป

    การบูรณะช่องฟันที่หายไป ปรับเปลี่ยนรอยยิ้มจากการสบฟัน เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟัน ที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น

  • การอุดฟันแบบสีเหมือนฟัน

    ทันตแพทย์ของเรานั้นจะใช้เทคนิคร่วมกับเครื่งมือที่เรามีในการรื้อวัสดุอุดฟันที่เป็นอมัลกัม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ และยังใช้ผ้าที่ใช้ใส่ในการป้องกันเศษวัสดุต่างๆร่วงลงคอนอกจากนั้นก็ใช้เครื่องดูดน้ำลายที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยรวมทั้งมีการใช้ไอน้ำพ่นขจัดผงตะกั่วอีกด้วย ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์ การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง 

  • ครอบฟัน เซรามิก

    การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน