Back to Top

เคลือบผิวฟันวีเนียร์

  • เซรามิกวีเนียร์

    วีเนียร์คือการแปะวัสดุสีเหมือนฟันลงบนผิวหน้าฟัน (เหมือนการทำเล็บอะคริลิค) วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์มี 2 แบบคือวัสดุอุดฟัน (คอมโพสิต) และวัสดุเซรามิก ซึ่งวัสดุทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันในด้านการสะท้อนแสง ความเนียน ความเป็นธรรมชาติ และความยากง่ายในการทำ เพื่อนสงสัยแล้วใช่มั้ยค่ะว่าถ้าเราจะทำวีเนียร์เราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนดี 

  • โปรโมชั่น

    คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง  

  • โปรโมชั่นเคลือบผิวฟัน เซรามิก วีเนียร์

    ราคาเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน วีเนียร์ ฟันสวยสดใสได้ด้วย เคลือบฟัน IPS Empress Esthetics จาก USA  ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ได้มีการควบคุมแลปในการทำ เคลือบฟันวีเนียร์ ให้ทำออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด