Back to Top

เคลือบผิวฟัน

  • การเคลือบฟัน เซรามิก

    การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก มีลักษณะเป็นชิ้นงานเซรามิกบางๆ เพื่อมาปิดทับบริเวณผิวหน้าฟันเพื่อเปลี่ยนแปลง สีฟัน รูปร่าง และการเรียงตัวของฟัน การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป, มีการซ้อนเกของฟัน, ฟันบิ่น ,ฟันเหลือง, ฟันสีไม่สวย หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่างๆของฟัน และช่วยให้ยิ้มดูสวยงามมากขึ้น ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมือ่เทียบกับการจัดฟัน 

  • เซรามิกวีเนียร์

    วีเนียร์คือการแปะวัสดุสีเหมือนฟันลงบนผิวหน้าฟัน (เหมือนการทำเล็บอะคริลิค) วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์มี 2 แบบคือวัสดุอุดฟัน (คอมโพสิต) และวัสดุเซรามิก ซึ่งวัสดุทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันในด้านการสะท้อนแสง ความเนียน ความเป็นธรรมชาติ และความยากง่ายในการทำ เพื่อนสงสัยแล้วใช่มั้ยค่ะว่าถ้าเราจะทำวีเนียร์เราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนดี