Back to Top

เซรามิกวีเนียร์

 • การเคลือบฟัน เซรามิก

  การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก มีลักษณะเป็นชิ้นงานเซรามิกบางๆ เพื่อมาปิดทับบริเวณผิวหน้าฟันเพื่อเปลี่ยนแปลง สีฟัน รูปร่าง และการเรียงตัวของฟัน การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป, มีการซ้อนเกของฟัน, ฟันบิ่น ,ฟันเหลือง, ฟันสีไม่สวย หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่างๆของฟัน และช่วยให้ยิ้มดูสวยงามมากขึ้น ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมือ่เทียบกับการจัดฟัน 

 • เซรามิกวีเนียร์

  วีเนียร์คือการแปะวัสดุสีเหมือนฟันลงบนผิวหน้าฟัน (เหมือนการทำเล็บอะคริลิค) วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์มี 2 แบบคือวัสดุอุดฟัน (คอมโพสิต) และวัสดุเซรามิก ซึ่งวัสดุทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันในด้านการสะท้อนแสง ความเนียน ความเป็นธรรมชาติ และความยากง่ายในการทำ เพื่อนสงสัยแล้วใช่มั้ยค่ะว่าถ้าเราจะทำวีเนียร์เราจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนดี 

 • โปรโมชั่น

  คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง  

 • โปรโมชั่นเคลือบผิวฟัน เซรามิก วีเนียร์

  ราคาเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน วีเนียร์ ฟันสวยสดใสได้ด้วย เคลือบฟัน IPS Empress Esthetics จาก USA  ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ได้มีการควบคุมแลปในการทำ เคลือบฟันวีเนียร์ ให้ทำออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด