เกี่ยวกับเรา : ระบบการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม

ระบบการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม &มาตรการการป้องกันโควิด-19

 ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ
เครื่องมือทันตกรรม

อ่านต่อ
ป้องกัน Covid-19

มาตรการการป้องกันโควิด-19
ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

อ่านต่อ

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ เครื่องมือทันตกรรม

การทำความสะอาด และการทำปลอดเชื้อเครื่องมือ Sterilization ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง การฆ่าเชื้อให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการรักษา จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ

เครื่องอบฆ่าเชื้อ Pre-post Vacumm Autoclave

เครื่องอบฆ่าเชื้อ

เครื่องอบฆ่าเชื้อ Pre-post Vacumm Autoclave

เครื่องอบประเภทนี้จะใช้ไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งเป็นการช่วยยับยั้ง เชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส รวมทั้งเชื้อโรคประเภทอื่นๆอีกด้วย ทางคลินิกจึงเลือกใช้เครื่องอบความร้อนที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด ที่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องนี้มีระบบการควบคุมและประมวลผลในตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อ

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อ

เป็นเครื่องที่ทำการบรรจุและปิดผนึกซองใส่อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว และหลังจากที่อุปกรณ์ออกจากเครื่องอบแล้ว จะต้องเก็บไว้ในที่ที่ปิด และสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ และควบคุมอุณพภูมิตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ โดยทางคลินิกได้มีการบันทึก lot no. ทุกรอบการอบเพื่อให้มั่นใจว่า การทำปลอดเชื้อทุกรอบ ได้รับการตรวจสอบย้อยหลังได้

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ

การใช้เครื่องดันอากาศในการขจัดคราบที่เกาะบริเวณเครื่องมือทันตกรรมจะใช้ความดันอากาศในเครื่องช่วยให้คราบต่างๆหลุดออกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนที่อยู่ภายในหัวกรอได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และยังเป็นเครื่องช่วยล้างคราบน้ำมันได้อัตโนมัติอีกด้วย

ระบบการดูดน้ำลาย และระบบป้องกันการย้อนกลับของเชื้อโรคในท่อ

ระบบการดูดน้ำลาย และระบบป้องกันการย้อนกลับของเชื้อโรคในท่อ

ระบบการดูดน้ำลายใช้ในการแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกขณะที่ทำการรักษาเพื่อความ ปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษาที่จะสำลักได้ง่ายขณะที่ทำการรักษา ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้นำเก้าอี้ที่มีคุณภาพสูงและผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเก้าอี้ทำฟันที่ทางคลินิกได้นำมาใช้นั้นจะคำนึงถึง ความเหมาะสมกับการรักษา ความสะ ดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้เข้าทำการรักษาทันตกรรมเป็นอย่างสูง

เครื่องมือรับรองการตรวจสอบทางเคมี และชีวภาพ

เครื่องมือรับรองการตรวจสอบทางเคมี และชีวภาพ​

ทางคลินิกได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้ออย่างมาก จึงมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องมือ ทางเคมี และทางชีวภาพ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการตรวจสอบการฆ่าเชื้อด้วยตัวทดสอบทางกายภาพเหมือน คลินิกอื่นๆแล้ว เพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับบริการ มากกว่ามาตราฐาน ทางคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้ใช้ Comply Steri Gage Chemical เป็นตัววัดประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วย

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ พร้อมให้บริการทางทันตกรรมเต็มรูปแบบ (ทันตแพทย์และทีมงานของเรา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้วทุกท่าน)

วัคซีนป้องกัน Covid-19

โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ดังนี้

  1. สอบถามข้อมูลและประวัติ เพื่อคัดกรองก่อนลงนัดหมาย
  2. ระบบการทำนัดหมายล่วงหน้า เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลา
  3. เอกสารแบบคัดกรอง ก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม
  4. จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องฟอกอากาศ จุดวัดอุณหภูมิ จุดวางน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการเว้นระยะห่าง และ เพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ
  5. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่บริเวณพื้นที่นั่งรอคอย
  6. ทันตแพทย์และทีมงาน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้วทุกท่าน ใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างรัดกุมขณะทำการรักษา
  7. หลังการรักษาทุกครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง
  8. ใช้หลอดรังสี UV ฉายแสง อย่างน้อย 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพ ในการทำลายเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิว ที่ดีที่สุด
  9. ใช้เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงทางทันตกรรม ( EOS; Extraoral Dental Suction ) ควบคุมและลดปริมาณละอองฝอยที่เกิดขึ้นได้ถึง 99%

ดูวีดีโอมาตรการการป้องกันโควิด-19

ป้องกัน Covid-19
กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล