การถอนฟัน

การ ถอนฟัน เป็นการเอา ตัวฟัน และ รากฟัน ออกมา ในกรณี ดังนี้ 

  • มีฟันผุอย่างรุนแรง ไม่สามารถบูรณะได้ 
  • เป็นโรคปริทันต์ (โรคเกี่ยวกับเหงือก) 
  • ฟันที่อาจแตกจนไม่สามารถรักษาได้ 
  • ฟันที่จำเป็นต้องถอนเพราะมีการขึ้นที่ผิดตำแหน่ง เช่นฟันคุด 
  • ฟันที่ต้องถอนเนื่องจากการจัดฟัน

การถอนฟัน โดยทั่วไปสามารถทำได้ง่าย หลังจากการถอนฟันแล้วเหงือกจะขึ้นคลุมบริเวณที่ถอนออกไป สามารถ
ทดแทนฟันซี่นี้ได้ด้วยการทำสะพานฟัน, การทำรากเทียม หรือฟันปลอมถอดได้เพื่อป้องกันฟันล้มในอนาคต

การ ผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด หมายถึง การผ่าตัด ถอนฟันที่ขึ้นไม่ได้ หรือฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งปกติจะขึ้นช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี       ฟันคุดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้และสุขภาพเหงือกดีพอ ซึ่งถ้าขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะต้องทำการผ่าออก   เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง   ฟันผุระหว่างซี่ฟัน เหงือกอักเสบและปัญหาอื่นๆที่สามารถตามมาอีกได้ โดยทั่วไปทันตแพทย์จะแนะนำให้เอาฟันซี่นี้ออกเพื่อป้องกันปัญหาในเบื้องต้นทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมช่องปากจะเป็นผู้ทำการประเมินลักษณะความยากหรือง่ายจากเอ็กซเรย์ 

ดูโปรแกรมการตรวจและโปรโมชั่นได้ที่นี่

สนใจทำการนัดหมายกับ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขาได้ที่ smilesignature@hotmail.com หรือ contact@smilesignature.com เบอร์โทรศัพท์ 083-095-0218 หรือ แต่ละสาขาด้านล่าง

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล