จัดฟันราคา | ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาทำฟัน

ค่ารักษาทันตกรรมมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ จะมีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือ 100 บาท/ครั้ง และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการระบาดไวรัส Covid19 ระหว่างการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อครอบคลุมนโยบาย มาตรการการป้องกัน และควบคุมการระบาดไวรัส Covid19 ที่มีความเข้มงวดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน ทั้งนี้ เรายังคงให้บริการปรึกษาทางทันตกรรมและตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์ [คลิกดูตามหัวข้อ]

จัดฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา จัดฟันรอบสอง
ราย
 35,000 
(โปรโมชั่น)
 ราคา จัดฟันแบบโลหะ (จัดฟันแบบเหล็ก)
ราย
50,000 – 60,000
 ราคา จัดฟันสีเหมือนฟัน Clear / Ceramic Braces
ราย
65,000 – 85,000
ราคา จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000 – 90,000
ราคา จัดฟันด้านใน
ราย
150,000 – 180,000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign Go
ราย
 79,000 
ราคา จัดฟันแบบใส Essential by Invisalign
ราย
 90,000 
(โปรโมชั่น)
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign express
ราย
 79,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Moderate
ราย
150,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Comprehensive
ราย
160,000
ราคา สแกน iTero 
ครั้ง
10,000 
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
1 คู่
 10,000 
(โปรโมชั่นจาก 12,000)
ราคารีเทนเนอร์แบบลวด 
ชิ้น
3,300
ราคารีเทนเนอร์แบบใส 
ชิ้น
3,300
 
 
 
 ราคาจัดฟันโลหะ (*เฉพาะ 5 สาขา : รังสิต, อ่อนนุช, อเวนิว รัชโยธิน, พหลโยธิน และรามอินทรา)
ราย
เริ่มต้น 45,000
 ราคารีเทนเนอร์แบบลวด และแบบใส (*เฉพาะ 3 สาขา : รังสิต, อ่อนนุช, และอเวนิว รัชโยธิน)
ชิ้น
3,000 
(โปรโมชั่น)

ฟอกสีฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก USA  + ขูดหินปูน
(*ยกเว้น สาขาสยามสแควร์)
ครั้งละ
 4,900 
(ราคาโปรโมชั่น)
 
 
 
 ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
 8,500 
(โปรโมชั่นจาก 12,000)
 ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก USA 
ครั้งละ
4,900
 ราคา ชุดฟอกฟันขาวที่บ้าน (Customized ถาด + เจล 3 หลอด)
ชุดละ
4,000

ครอบฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
10,000 – 12,000
 ราคา ค่าครอบฟันโลหะผสมทอง >2%
ซี่ละ
20,000
 ราคา ค่าครอบฟันโลหะผสมทอง >50%
ซี่ละ
23,000 – 25,000
 ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max (1-5 ซี่)
ซี่ละ
16,900
(โปรโมชั่นจาก 20,000)
 ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max (ตั้งแต่ 6 ซี่ชึ้นไป)
ซี่ละ
15,900
(โปรโมชั่นจาก 20,000)
 ราคา ครอบฟันเซรามิก Zirconia
ซี่ละ
17,000
(โปรโมชั่น)
    ดูโปรโมชั่นครอบฟันเซรามิก

เซรามิก วีเนียร์ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
5,500 – 6,500
 ราคา เซรามิกวีเนียร์ Empress Esthetics
ซี่ละ
12,000
 ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
14,000
(โปรโมชั่นจาก 18,000)
 ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ชึ้นไป)
ซี่ละ
13,000
(โปรโมชั่นจาก 18,000)
    ดูโปรโมชั่นวีเนียร์

ทันตกรรมทั่วไป ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
 ราคา เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical film)
ฟิล์ม
200
 ราคา เอกซเรย์ทั้งปาก (Panoramic film)
ฟิล์ม
1,200
 ราคา 3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000 – 10,000
 ราคาขูดหินปูน และขัดฟัน (*ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” สิทธิทำฟันประกันสังคม)
รายละ
1,200 – 1,800
 โปรโมชั่น Deep Cleaning Package – ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก
รายละ
9,900
 
 
 
 ราคา & โปรโมชั่น ขัดฟัน Airflow
รายละ

อุดฟัน ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
 ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
1,000
 ราคา อุดปิดช่องว่าง ระหว่างฟัน
ซี่
3,500 – 5,000
 ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100 – 200

ถอนฟัน ผ่าฟันคุดราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ถอนฟัน
ซี่ละ
1,200
 ราคา ถอนฟัน (กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
2,200 – 3,300
 ราคาผ่าฟันคุด
ซี่ละ
3,300 – 5,000
 ราคาผ่าฟันคุด (กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
5,000 – 8,800

รักษารากฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 9,000
 ราคารักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
11,000
 ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
13,000

ฟันปลอม-ฟันปลอมแบบถอดได้ ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอะคริลิก (1 ซี่ ขึ้นไป)
ชิ้น
เริ่มต้น 5,000
 ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1 ซี่ ขึ้นไป)
ชิ้น
เริ่มต้น 13,500
 ราคาฟันปลอม เพิ่มฟันซี่ละ (Each Additional Tooth on Denture Plate)
ซี่ละ
500
 ราคา ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
25,000

รากฟันเทียมราคา

หน่วยละ
ราคารวมครอบฟัน (บาท)
 ราคา รากฟันเทียม P-I Brånemark ซี่ละ 35,000 
(โปรโมชั่น)
 ราคา รากฟันเทียม SIC ซี่ละ 49,000
(โปรโมชั่น)
 ราคา รากเทียม Straumann SLA (ADA Approved)
ซี่ละ
69,000
(โปรโมชั่น)
 ราคาการทำรากเทียมแบบทั้งปาก

จัดฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา จัดฟันรอบสอง
ราย
 35,000 
(โปรโมชั่น)
 ราคา จัดฟันแบบโลหะ (จัดฟันแบบเหล็ก)
ราย
50,000 – 60,000
 ราคา จัดฟันสีเหมือนฟัน Clear / Ceramic Braces
ราย
65,000 – 85,000
ราคา จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000 – 90,000
ราคา จัดฟันด้านใน
ราย
150,000 – 180,000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign Go
ราย
 79,000 
ราคา จัดฟันแบบใส Essential by Invisalign
ราย
 90,000 
(โปรโมชั่น)
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign express
ราย
 79,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Moderate
ราย
150,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Comprehensive
ราย
160,000
ราคา สแกน iTero 
ครั้ง
10,000 
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
1 คู่
 10,000 
(โปรโมชั่นจาก 12,000)
ราคารีเทนเนอร์แบบลวด 
ชิ้น
3,300
ราคารีเทนเนอร์แบบใส 
ชิ้น
3,300
 
 
 
 ราคาจัดฟันโลหะ (*เฉพาะ 5 สาขา : รังสิต, อ่อนนุช, อเวนิว รัชโยธิน, พหลโยธิน และรามอินทรา)
ราย
เริ่มต้น 45,000
 ราคารีเทนเนอร์แบบลวด และแบบใส (*เฉพาะ 3 สาขา : รังสิต, อ่อนนุช, และอเวนิว รัชโยธิน)
ชิ้น
3,000 
(โปรโมชั่น)

ฟอกสีฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก USA  + ขูดหินปูน
(*ยกเว้น สาขาสยามสแควร์)
ครั้งละ
 4,900 
(ราคาโปรโมชั่น)
 
 
 
 ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
 8,500 
(โปรโมชั่นจาก 12,000)
 ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก USA 
ครั้งละ
4,900
 ราคา ชุดฟอกฟันขาวที่บ้าน (Customized ถาด + เจล 3 หลอด)
ชุดละ
4,000

ครอบฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
10,000 – 12,000
 ราคา ค่าครอบฟันโลหะผสมทอง >2%
ซี่ละ
20,000
 ราคา ค่าครอบฟันโลหะผสมทอง >50%
ซี่ละ
23,000 – 25,000
 ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max (1-5 ซี่)
ซี่ละ
16,900
(โปรโมชั่นจาก 20,000)
 ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max (ตั้งแต่ 6 ซี่ชึ้นไป)
ซี่ละ
15,900
(โปรโมชั่นจาก 20,000)
 ราคา ครอบฟันเซรามิก Zirconia
ซี่ละ
17,000
(โปรโมชั่น)
    ดูโปรโมชั่นครอบฟันเซรามิก

เซรามิก วีเนียร์ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
5,500 – 6,500
 ราคา เซรามิกวีเนียร์ Empress Esthetics
ซี่ละ
12,000
 ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
14,000
(โปรโมชั่นจาก 18,000)
 ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ชึ้นไป)
ซี่ละ
13,000
(โปรโมชั่นจาก 18,000)
    ดูโปรโมชั่นวีเนียร์

ทันตกรรมทั่วไป ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
 ราคา เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical film)
ฟิล์ม
200
 ราคา เอกซเรย์ทั้งปาก (Panoramic film)
ฟิล์ม
1,200
 ราคา 3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000 – 10,000
 ราคาขูดหินปูน และขัดฟัน (*ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” สิทธิทำฟันประกันสังคม)
รายละ
1,200 – 1,800
 โปรโมชั่น Deep Cleaning Package – ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก
รายละ
9,900
 
 
 
 ราคา & โปรโมชั่น ขัดฟัน Airflow
รายละ

อุดฟัน ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
 ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
1,000
 ราคา อุดปิดช่องว่าง ระหว่างฟัน
ซี่
3,500 – 5,000
 ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100 – 200

ถอนฟัน ผ่าฟันคุดราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ถอนฟัน
ซี่ละ
1,200
 ราคา ถอนฟัน (กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
2,200 – 3,300
 ราคาผ่าฟันคุด
ซี่ละ
3,300 – 5,000
 ราคาผ่าฟันคุด (กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
5,000 – 8,800

รักษารากฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 9,000
 ราคารักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
11,000
 ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
13,000

ฟันปลอม-ฟันปลอมแบบถอดได้ ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอะคริลิก (1 ซี่ ขึ้นไป)
ชิ้น
เริ่มต้น 5,000
 ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1 ซี่ ขึ้นไป)
ชิ้น
เริ่มต้น 13,500
 ราคาฟันปลอม เพิ่มฟันซี่ละ (Each Additional Tooth on Denture Plate)
ซี่ละ
500
 ราคา ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
25,000

รากฟันเทียมราคา

หน่วยละ
ราคารวมครอบฟัน (บาท)
 ราคา รากฟันเทียม P-I Brånemark ซี่ละ 35,000 
(โปรโมชั่น)
 ราคา รากฟันเทียม SIC ซี่ละ 49,000
(โปรโมชั่น)
 ราคา รากเทียม Straumann SLA (ADA Approved)
ซี่ละ
69,000
(โปรโมชั่น)
 ราคาการทำรากเทียมแบบทั้งปาก

**โปรโมชั่นจัดฟัน & ราคาทำฟันนี้ มีผลถึง 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น.


แพ็คเกจทำฟัน จัดฟัน | สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต

โปรทำฟัน เมืองไทยประกันภัย
ผ่อนทำฟัน บัตรกสิกรไทย
ทำฟัน บัตรเมืองไทย
สิทธิทำฟัน ธนาคารกรุงศรี
สิทธิทำฟัน ธนาคารออมสิน
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก, ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@smilesignature.com ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม อย่างไรก็ตามทางคลินิกทันตกรรมของเราจะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบทันที ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงราคา ค่าใช้จ่าย ทางทันตกรรม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ


ช่องทางการชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต
2. ชำระเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ต Online Banking

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล