การบูรณะช่องฟันที่หายไป

ปรับเปลี่ยนรอยยิ้มจากการสบฟัน เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง

ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟัน ที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น

สนใจทำการนัดหมายกับ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขาได้ที่ smilesignature@hotmail.com หรือ contact@smilesignature.com เบอร์โทรศัพท์ 083-095-0218 หรือ แต่ละสาขาด้านล่าง

ผลที่ได้รับจากการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป

ฟันที่หายไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในช่องปาก การทำฟันขึ้นทดแทนอาจจะช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  • ป้องกันไม่ให้สูญเสียฟันเพิ่ม 
  • ป้องกันความเสียหายของเนื้อเยื่อภายในช่องปาก เช่น การลดลงของมวลกระดูก
  • ป้องกันปัญหาโรคเหงือกที่อาจเกิดจากฟันผุในฟันที่ยังเหลืออยู่ เนื่องจากการทำความสะอาดที่อาจทำได้ไม่ทั่วถึง 
  • เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม 
  • ช่วยปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้ดีขึ้น 
  • ช่วยในเรื่องการพูด สนทนา 
  • ป้องกันให้หน้าไม่หย่อนคล้อย เนื่องจากสาเหตุของการไม่มีฟัน 

ประเภทของการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป

ซึ่งวิธีการรักษาสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

  • การทำสะพานฟัน จะเป็นการทำครอบฟันอย่างน้อย 3 ซี่เชื่อมติดกัน แล้วใส่ฟันไปบริเวณช่องที่อยู่ระหว่างฟันที่ดี 
  • การทำรากเทียม เป็นการทำรากฟันเทียมขึ้นมาแทนที่ โดยสามารถบูรณะด้วยครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมถอดได้ 
  • การทำฟันปลอมถอดได้ สามารถใช้แทนที่ได้เช่นกันโดยสามารถทำเป็นฐานอะคลิลิคหรือโลหะก็ได้ 

การทำสะพานฟัน

สะพานฟัน

การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่นิยมใช้แทนที่ในฟันธรรมชาติที่หายไปโดยจะแทนที่บริเวณฟันที่มีฟันธรรมชาติอยู่ 2 ซี่ระหว่างช่องว่างของฟัน เนื่องจากการทำสะพานฟันจะใช้ฟันธรรมชาติ 2 ซี่นั้นเป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน 

การทำสะพานฟันจะใกล้เคียงกับการครอบฟัน ซึ่งทำด้วยพอร์ซเลน, โลหะผสม หรือทั้ง 2 ชนิดผสมกันซึ่งการทำด้วยเซรามิกก็จะช่วยให้ฟันดูสวยเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล