ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารังสิต-ปทุมธานี

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

หมอจัดฟันใส รังสิต

ทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)
 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ปริญญาตรี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)

อาจารย์ทันตแพทย์/ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ประกาศนียบัตร

 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh (จัดฟัน)
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย (www.orthothailand.org)
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ (ท.6473) ทันตแพทยสภา
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง/การอบรม

 • Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Invisalign Mini Residency Training Singapore (Dr.Sandra Tai),Singapore
 • Mini Implant For Orthodontic (Taipei, Taiwan)
 • Damon International Training Course (เครื่องมือจัดฟันดาม่อน) (Taipei, Taiwan)
 • Master Class Veneer Training (เคลือบผิวฟันเทียม)
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Laser in Orthodontic Treatment International Orthodontic
 • Training for Lingual Orthodontic Treatment Course (จัดฟันด้านใน)
 • Intensive Course in Digital and Esthetic Restoration(ICDE)
 • Meisinger Bone Management (MBM)

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทสไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสมทบ
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Private Practice

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง
 • ศูนย์ทันตกรรม เด็นทัล แพลนเน็ต (Dental Planet Clinic)
 • คลินิกทันตกรรม สมายซิกเนเจอร์ (Smile Signature)
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ ธรรศ ประทีปทอง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.พัท อาจนาฝาย

ทันตแพทย์ พัท อาจนาฝาย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต เกียรตินิยมอันดับ2
 • Certificate Invisaling training
 • Orthodontic traning Canine center

ทันตแพทย์หญิง นวรา ชวณิชย์

 • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำฟัน รังสิต

ทันตแพทย์หญิง สุณียา ดุสรักษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันสถาบัน Advance orthodontic society (AOSC)
จัดฟัน รังสิต ที่ไหนดี

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทำฟันคลินิกใกล้ฉัน

ทันตแพทย์ อัฑฒ์ ไชยพฤทธิ์โชต 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอฟันปลอม รังสิต

ทันตแพทย์หญิง ไอศ์รินท์ กรีพลฤกษ์

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificated in veneer course
หมอฟัน จุฬา

ทันตแพทย์หญิง ศุภิสรา บุญคณาสันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ณภัทร บุนนาค

ทันตแพทย์หญิง ณภัทร บุนนาค

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

ทันตแพทย์หญิง ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล