ศัลยกรรมช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ปลูกถ่ายกระดูก ปลูกรากเทียม

ศัลยกรรมช่องปาก

การทำทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

การทำศัลยกรรมช่องปากมีดังต่อไปนี้

การถอนฟัน

A title

Image Box text

การถอนฟัน

การถอนฟันนั้นอาจจะเป็น 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น สาเหตุการถอนฟันมาจากเหตุผลหลายประการ รวมถึงปัญหาจากโรคปริทันต์ ฟันผุ ฟันแตกมาก ฟันเบียดตัวกันมากไปหรือการที่ช่องปากมีเนื้อที่ไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด

อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ตรวจสุขภาพฟัน

A title

Image Box text

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุดโดยมากมักจะเป็นซี่ในสุดซึ่งก่อให้เกิดหลายๆปัญหากรณีที่ฟันคุดไม่ก่อให้เกิดปัญหา การถอนฟันคุดก็ไม่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามหากเนื้อที่ในช่องปากไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด ซึ่งฟันคุดอาจไปกระทบกับฟันซี่ใกล้เคียงก่อให้เกิดอาการเ็จ็บ บวม หรือติดเชื้อ ดังนั้นการถอนฟันคุดจะช่วยบรรเทาอาการได้

อ่านเพิ่มเติมที่นี่
5 การรักษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันได้

ทำฟัน ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประกันสังคม กรณีทันตกรรม สิทธิที่ได้รับ

  • กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 900 บาทต่อปี
ทำนัดหมายตอนนี้
จัดฟันหน้าเรียว

A title

Image Box text

การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรมไกร คือการแก้ไขสภาพขากรรไกรให้ถูกต้องโดยให้ขากรรไกรนั้นสัมพันธ์กับโครงสร้างของใบหน้า หรืออาจเป็นการช่วยแก้ไขร่วมกับการจัดฟัน

ในกรณีการจัดฟันเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาโครงสร้างของขากรรไกรไม่ได้การศัลยกรรมในช่องปาก และขากรรไกรจึงเป็นทางเลือกของผู้ป่วยการผ่าตัดขากรรไกรมักจะจำเป็นหลังจากการแก้ไขสภาพปากแหว่งเพดานโหว่

อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ทันตกรรมรากฟันเทียม

A title

Image Box text

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม คือ การฝังเดือยโลหะเรียวขนาดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อสามารถรองรับการยึดติดวัสดุทันตกรรมประดิษฐ์ (ครอบฟัน,สะพานฟันหรือ ฟันปลอม) ด้านบนเดือยโลหะนั้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ปรึกษาหมอฟันใกล้คุณ

A title

Image Box text

การปลูกกระดูก

การปลูกกระดูกเป็นทางเลือกการรักษาเพื่อเสริมกระดูกให้มีความหนาและความสูงที่เพียงพอในการฝังรากฟันเทียม

สนใจทำการนัดหมายกับ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขาได้ที่ smilesignature@hotmail.com หรือ contact@smilesignature.com เบอร์โทรศัพท์ 083-095-0218 หรือ แต่ละสาขาด้านล่าง

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปรึกษาหมอฟันออนไลน์
ทำฟัน ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทำฟันทั้งที ต้องที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์

คลินิกทันตกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อให้คนไข้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการรักษาทางทันตกรรมของคลินิกเราทุกขั้นตอน

ทุกปัญหาสุขภาพฟันมีทางออก ไม่ว่าจะเป็น จัดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน วีเนียร์ ถอนฟัน ครอบฟัน รีเทนเนอร์ ผ่าฟันคุด รากฟันเทียม ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน ฯลฯ
สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด 8 สาขาทั้งในกรุงเทพฯและภูเก็ต

ดูคลินิกทำฟันใกล้คุณที่นี่
กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล