ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง (อัปเดต 2567)

ประกันสังคม ทำฟัน

ในปัจจุบันยังมีผู้ประกันตนหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่า ในกรณีทำฟันจะสามารถใช้เบิกการรักษาใดได้บ้าง วันนี้ทางสไมล์ ซิกเนเจอร์มีข้อมูลมาให้สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ยังไม่ทราบว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมใดดี การรักษาประเภทใดบ้าง ธนาคารที่รับค่ารักษาคืนได้มีอะไรบ้าง และที่สำคัญสำหรับการใช้สิทธิทางทันตกรรมนั้น ผู้ที่มีสิทธิใช้จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตราอะไร อ่านข้อมูลได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้เลยค่ะ

ประกาศใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคม 2567

ประกาศใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคม 2567

5 การรักษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันได้


การรักษาประเภทใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิของประกันสังคมได้ ก็จะมีการรักษาทางทันตกรรมทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบไปด้วย

 • 1. ขูดหินปูน : การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูน หินน้ำลายที่เกาะอยู่บริเวณตัวฟันและใต้เหงือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดฟัน และการรักษาโรคเหงือก …คลิกอ่านต่อ
 • 2. อุดฟัน : การอุดฟัน คือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป …คลิกอ่านต่อ
 • 3. ถอนฟัน : การถอนฟัน เป็นการเอาตัวฟัน และรากฟัน ออกมา ในกรณี ดังนี้ มีฟันผุอย่างรุนแรง ไม่สามารถบูรณะได้ ฟันที่อาจแตกจนไม่สามารถรักษาได้ …คลิกอ่านต่อ
 • 4. ผ่าฟันคุด : การผ่าฟันคุด หมายถึง การผ่าตัด ถอนฟันที่ขึ้นไม่ได้ หรือฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งปกติจะขึ้นช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี …คลิกอ่านต่อ
 • 5. ฟันปลอม : ฟันปลอม หรือ ฟันที่ถูกทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป …คลิกอ่านต่อ

*การใช้สิทธิทางทันตกรรมนั้น ผู้ที่มีสิทธิใช้จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33,39 เท่านั้น

5 การรักษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันได้

เลือกคลินิกทำฟัน จัดฟัน ใกล้บ้านคุณ เดินทางสะดวก ติดกับรถไฟฟ้า BTS, MRT – แผนที่การเดินทางทุกสาขาของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ (คลิก)

สอบถามข้อมูลประกันสังคม ทำฟันเพิ่มเติมที่นี่ทำนัดทำฟัน

สิทธิทำฟัน ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย


รายการทันตกรรมข้อที่ 1 – 4 ( ขูดหินปูน – อุดฟัน – ถอนฟัน – ผ่าฟันคุด) ทันตกรรมประเภทนี้สามารถเบิกได้ไม่เกิน 900 บาท ต่อ 1 ปี

สิทธิทำฟัน ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

โดยสามารถหักค่ารักษาในระบบประกันสังคมตามจริง และหากมีส่วนต่างจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงกับทางคลินิก โดยสามารถใช้บริการได้ที่คลินิกทันตกรรม Smile Signature ทุกสาขา ท่านสามารถทำเอกสารพร้อมแนบใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมคืนด้วยตนเอง 900 บาท ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่น เพื่อใช้เบิกค่าทำฟันประกันสังคม มีดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 2. ใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน โดยมีธนาคารที่คุณสามารถรับค่ารักษาคืนได้อยู่ 10 แห่ง ตามข้อมูลด้านล่างนี้ …คลิกดูธนาคารที่นี่
เช็กสิทธิทำฟันประกันสังคม

>> กลับไปที่สารบัญ <<

สิทธิประกันสังคม กรณีทำฟันปลอม


นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม ทำฟันในการ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และผ่าฟันคุด แล้ว ประกันสังคม ยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิก ฟันปลอมภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยรายละเอียดของฟันปลอม จะแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้บางส่วน

 • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • ฟันปลอมจำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
ฟันปลอม ประกันสังคม

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอม ประกันสังคม ชนิดถอดได้ทั้งปาก

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
สิทธิประกันสังคม กรณีทำฟันปลอม

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่น เพื่อใช้เบิกค่าทำฟันปลอม ประกันสังคม มีดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. ใบเสร็จรับเงิน
 4. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (ที่บันทึกการรักษา กรณีทำฟันปลอมถอดได้)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน โดยมีธนาคารที่คุณสามารถรับค่ารักษาคืนได้อยู่ 10 แห่ง ตามข้อมูลด้านล่างนี้ …คลิกดูธนาคารที่นี่
ทำฟันที่ไหนดี
5 การรักษาที่ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันได้

จองคิวนัดหมายทำฟัน ประกันสังคม ก่อนใคร ที่สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาใกล้บ้านคุณ ที่นี่

จองคิวนัดหมาย จองคิวนัดหมาย

>> กลับไปที่สารบัญ <<

ธนาคารที่ผู้ประกันตนสามารถรับค่ารักษาทันตกรรมคืนได้ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพานิชย์
 • ธนาคารทีทีบี
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยนำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อสาขาสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ

สำนักงานประกันสังคม

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

คำแนะนำเพิ่มเติม


ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิทันตกรรมได้ โดยแจ้งเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และนัดวันเพื่อเข้ามาทำการรักษา หรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองโดยเข้าไปที่ Application SSO ในมือถือของท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้โดยตรงที่ 1506 ในเวลาทำการ

ประกันสังคม SSO Connect

ดาวน์โหลด Application SSO Connect ที่

 • SSO Connect บน App Store (คลิก)
 • SSO Connect Mobile – แอปพลิเคชันใน Google Play (คลิก)

และท่านสามารถตรวจสิทธิทำฟันประกันสังคม ได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ คลินิกทันตกรรม Smile Signature ทุกสาขา

สนใจทำนัดหมาย สอบถามข้อมูลสิทธิประกันสังคม กับคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขา ได้ที่ Line ID : @smilesignature หรือ สแกน qr code ได้ที่นี่

Line ID : @smilesignature

“เราสร้างรอยยิ้ม เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ”

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

>> กลับไปที่สารบัญ <<

ติดต่อเรา สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำนักงานใหญ่ (รัชดาภิเษก)

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก
เลขที่ 257/26, 257/27 โครงการ The Wiz Ratchada
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
(ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่ 1)

มือถือ : 083 095 0218
โทรศัพท์ : 02 693 6933, 02 693 7822

Line ID : @smilesignature

ปรึกษาจัดฟัน

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

คลิกดูสาขาทั้งหมด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาข้อมูลการบริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

Save