การรักษารากฟัน

รักษารากฟันที่ติดเชื้อ เช่นฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันติดเชื้อจากโรคปริทันต์ โดยผู้ป่วยอาจต้องมาพบทันตแพทย์มากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ และผู้ป่วยแต่ละราย 

ผลที่ได้รับจากการรักษารากฟัน

  • กำจัดเชื้อแบคทีเรียออกจากรากฟัน และกระดูกรองรับฟัน 
  • กำจัดอาการปวด หนอง 
  • ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจจะมีการกระจายสู่เนื้อเยื่อและกระดูกข้างเคียง 

ขั้นตอนในการรักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟัน คือ การขจัดคราบเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในคลองรากฟันออกให้หมด และทำการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

  • การกำจัดเนื้อเยื่อที่ไม่มีประโยชน์ เพื่อทำให้คลองรากฟันสะอาด 
  • การล้างคลองรากฟัน หลังจากที่เอาเนื้อเยื่อบางส่วนออกแล้ว จะทำการล้างทำความสะอาดคลองรากฟันก่อนที่จะทำการอุดฟันเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าไปใหม่ แต่บางครั้งทันตแพทย์จะใส่ยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้ด้วย 
  • การอุดรากฟัน ทำหลังจากที่รากฟันสะอาดไม่มีเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วโดยจะอุดด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวหรือถาวรจะพิจารณาจากเนื้อฟันที่เหลืออยู่ 
  • การทำเดือยฟันและครอบฟัน หลังจากการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื้อฟันเหลือน้อย การทำเดือยและครอบฟันจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยเก็บรักษารากฟันไว้ให้ใช้งานได้นานมากขึ้น 
  • ผลที่ได้รับ ฟันซี่ที่รักษาจะทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น

สนใจทำการนัดหมายกับ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขาได้ที่ smilesignature@hotmail.com หรือ contact@smilesignature.com เบอร์โทรศัพท์ 083-095-0218

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล