นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Dental Corporation Public Company Limited

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  • เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ช่องทางติดต่อ


บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 157 ชั้นที่ 2 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-245-7197 ต่อ 204 (สำหรับลูกค้า)
อีเมล์ dpo@dentalcorpthailand.com (สำหรับลูกค้า)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว


เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยน โยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ https://smilesignature.com/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564