บริการทางทันตกรรม
การรักษาทางทันตกรรม ที่คลินิกทำฟัน | คลินิกจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์

คลินิกทำฟัน

คลินิกทำฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์ ให้บริการทางทันตกรรมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015 เต็มระบบ รวมทั้งได้ทำการจัดเตรียมเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัยไว้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการทำ รากฟันเทียม จัดฟัน จัดฟันแบบดามอน การฟอกสีฟัน จัดฟันแบบใส invisalign เทคนิคจาก USA, ครอบฟัน เพื่อป้องกันเหงือกดำ หรือแม้แต่การทำ ครอบฟัน เซรามิกวีเนียร์ ทั้งปาก เป็นต้น

ทำฟันสวย

ทันตกรรมเพื่อความงาม

เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใสด้วยวิธีดังนี้

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ การรักษาประกอบด้วย

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งมีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

ดูรายละเอียดจัดฟันทุกประเภท

จัดฟันแบบใส invisalign

การจัดฟันแบบใส โดยเครื่องมือแบบถอดได้ ให้ความสะดวกสบาย เครื่องมือจัดฟันใส มองเห็นไม่ชัดเจน

 • จัดฟันใส invisalign go
 • จัดฟันใส invisalign express
 • จัดฟันใส invisalign Lite
 • จัดฟันใส invisalign Full (Moderate)
 • จัดฟันใส invisalign Full (Comprehensive)
ดูรายละเอียดจัดฟันแบบใส

การรักษารากฟัน

เป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน

รักษาโรคเหงือก

การรักษาโรคเหงือก หรือ การรักษาโรคปริทันต์

โรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก

 • การเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
 • การศัลยกรรมเหงือก เพื่อปรับความยาวของฟัน
ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

เป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ประกอบด้วย

 • การขัดฟันและขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การใช้เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟัน
 • การควบคุมและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก
ทันตกรรมป้องกัน

ทันตกรรมป้องกัน

เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานได้นาน ประกอบด้วย

 • การเคลือบหลุมร่องฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์
 • การป้องกันฟันผุ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
 • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
 • การแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก
ตรวจสุขภาพฟัน

การตรวจฟัน และ การให้คำปรึกษาทางทันตสุขภาพ

การดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วย เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา การตรวจสุขภาพฟันทำ โดยทันตแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพในช่องปากที่ดี และ มีรอยยิ้มที่สดใส เมื่อทำตรวจฟันที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เนื่องจากที่สไมล์ ซิกเนเจอร์มีการตรวจความผิดปกติทั้งหมด ของกระดูกและฟันทุกซี่ ในช่องปาก เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างครบถ่วน

คลิกดูคลินิกทำฟันใกล้คณที่นี่

เครื่องเอกซเรย์ที่มีบริการในคลินิก

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยรากเทียม, ความสวยงามหรือการรักษาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับภายในช่องปากดังนั้นการวินิจฉัยการรักษาจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางคลินิกจึงใช้เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยระบบที่มาจาก Planmeca Promax ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพฟันได้อย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจดูฟันผุ, รากฟัน, กระดูกเพื่อทำรากเทียม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อการจัดฟันอีกด้วย

คลินิกทันตกรรม ของเราทำงานร่วมกับ บริษัท จัดหาทันตกรรม ที่เชื่อถือในประเทศไทย อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่เราเลือก เราเลือกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและแนวคิดการฆ่าเชื้อที่เข้มงวด

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล