Category Archives: CSR รากฟันเทียม

CSR รากฟันเทียม
โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระสงฆ์

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำ “โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมในชีวิตประจำวันไม่ให้หลุดหลวมขณะใส่ ซึ่งข้อดีของผู้ที่ใส่รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม จะสามารถเลือกรับประทานอาหารได้มากขึ้น และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากว่าการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดา[...][...]