คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช – คลินิกทำฟัน อ่อนนุช

คลินิกทำฟัน อ่อนนุช

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เปิดมามากกว่า 10 ปี มีหลายสาขา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เต็มระบบ ให้บริการทางทันตกรรม เช่น จัดฟันแบบใส วีเนียร์ ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม ทันตกรรมทั่วไป ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

และล่าสุด เปิดสาขาใหม่ที่ โครงการ The Master Reflexion @BTS Onnut อ่อนนุช พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

โปรโมชั่นและราคาทางทันตกรรม คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช

จัดฟันรอบสองกี่บาท
ทำวีเนียร์กี่บาท
โปรโมชั่นรากฟันเทียม รัชดา

จัดฟันราคา | ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาทำฟัน

ค่ารักษาทันตกรรมมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา อ่อนนุช

A title

Image Box text

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช

เลขที่ 1000/9, โครงการ เดอะ มาสเตอร์ รีเฟล็กซ์ชั่น แอท บีทีเอส อ่อนนุช
(The Master Reflexion @BTS Onnut)
ถ. อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เวลาทำงาน :
วันจันทร์ – วันเสาร์ 11:00 – 19:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 02-081-8377
มือถือ : 091-773-3153
Line : @smilesignature
Facebook : SmileDentalOnnut

คลิกดูแผนที่การเดินทาง สาขาอ่อนนุช

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ทำฟันทั่วไป อ่อนนุช

A title

Image Box text

ทีมทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช

เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ คลินิกทำฟันของเราจัดเตรียมทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา รวมทั้ง ได้มีการเตรียมเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัยไว้ให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมอฟันปลอมอ่อนนุช

ทันตแพทย์ พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Fellowship, International College of Dentists, USA
 • Part-time Dental Implant Center & Prosthetic Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University, Thailand
 • Part-time Dental Implant Center Faculty, Faculty of Dentistry Mahidol University, Thailand
 • Editor and Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)
 • Dental Implant Program Director and Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)
 • Scientific Chairman, Bangkok International Implant Symposium (BIS 2022)
หมอรากฟันเทียม อ่อนนุช

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
หมอรากเทียม อ่อนนุช

ผศ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University

ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 • ททันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์หญิง ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์ 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
หมอฟันใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง อาฑิมา เกื้อจิรัฐิติกาล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอขูดหินปูน อ่อนนุช

ทันตแพทย์ จักรชลัช คล้ายวงษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอทำฟัน สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์หญิง พรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอฟัน สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์หญิง สุกัญญา สวี่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมอฟัน อ่อนนุช-สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์ ธัจสะพณ ปั้นจาด

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ทันตกรรมผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หมอฟันอ่อนนุช

ทันตแพทย์หญิง วรันธร อักษรศิริ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตรวจฟัน ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ Smile Signature @ โครงการ The Master Reflexion อ่อนนุช

ทำนัดหมายตอนนี้

บริการทางทันตกรรมที่คลินิกทำฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช 

โปรโมชั่นวีเนียร์

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ฟอกสีฟัน
 • ครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • วีเนียร์ หรือการเคลือบผิวฟัน
 • Dental Inlays และ Onlays
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
 • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

 • จัดฟันโลหะ
 • จัดฟันสีเหมือนฟัน
 • จัดฟันดามอน / Damon
 • จัดฟันด้านใน (เครื่องมือ STb light lingual braces)
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน
ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

แผนที่การเดินทางมาที่คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช

ทำนัดหมาย|สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช

รีวิวคลินิกจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์ | Smile Signature Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดให้บริการมานานกว่า 15 ปี

คลินิกจัดฟันใส Invisalign สาขาอ่อนนุช

มาฟังคลิปสั้นๆ แนะนำการจัดฟันใส เข้าใจง่ายมั่ก😊 โดย ทพญ.ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน ประจำคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

รีวิว จัดฟันแบบใส

คุณเฟิร์น ณัฐชยกานต์ ปากหวาน Miss Grand Rising Star 2014 ปัจจุบันเป็นนักแสดงช่อง 7 ได้จัดฟันใส invisalign กับทันตแพทย์เฉพาะทางที่คลินิกทันตกรรม Smile Signature ยิ้มสวย ฟันสวย มั่นใจ แสดงละคร

จัดฟันแบบใส invisalign รายการ SmartGuide

ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรักษาทันตกรรมจัดฟัน แบบจัดฟันใส invisalign หรือ จัดฟันแบบใส เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ การจัดฟันชนิดนี้จะมีความใส และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือ ให้ตามแผนการรักษา

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล