การทำฟันปลอมแบบถอดได้

การทำฟันปลอมชนิดนี้เป็นการแทนที่ฟันที่หายไปประเภทหนึ่งสามารถทำฐานในการยึดได้จากทั้งอะคลิลิกและโลหะ ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้นจะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย ส่วนการทำฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่เป็นการใส่เพื่อช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่ง 

ผลที่ได้รับจากการทำฟันปลอมถอดได้ 

  • ฟันปลอมถอดได้ในปัจจุบันจะดูเป็นธรรมชาติและใส่ได้พอดีมากขึ้น 
  • ฟันปลอมแบบนี้สามารถทำได้ทั้งชิ้นเพื่อช่วยในการใช้งานดีขึ้น 
  • การใส่ฟันปลอมช่วยให้ทานอาหารและพูดคุยได้ดี 
  • จะมีความมั่นใจในการยิ้มมากขึ้น 

สนใจทำการนัดหมายกับ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขาได้ที่ smilesignature@hotmail.com หรือ contact@smilesignature.com เบอร์โทรศัพท์ 083-095-0218 หรือ แต่ละสาขาด้านล่าง

ประเภทของฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ เป็นการเติมฟันบางซี่ที่หายไป ลงบนชิ้นงานแล้วนำไปใส่โดย
  ที่มีฟันบางซี่เป็นฟันธรรมชาติ การทำฟันชนิดนี้อาจจะมีตัวล็อคเป็นโลหะเกาะที่ตัวฟัน ฟันปลอมแบบนี้แบ่งออกได้ ดังนี้

  • ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคลิลิก : ทำจากวัสดุพลาสติก ในบางครั้งรู้จักกันแบบฟันปลอมถอดได้แบบทันที
  • ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ : มีส่วนที่ใช้ยึดฟันเป็นแบบโลหะเพื่อความแข็งแรง

ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น เป็นการทำฟันปลอมทั้งชิ้นโดยที่ชิ้นงานจะต้องยึดกับเหงือกได้เป็นอย่างดี ฟันปลอมแบบนี้จะนิยมทำด้วยอะคลิลิกหรือพลาสติก อาจมีการเติมชิ้นส่วนโลหะที่บริเวณกรอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การทำฟันปลอมบนรากเทียม จะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งชิ้น แต่การทำแบบนี้จะนิยมทำเพื่อยึดกับรากเทียม ทั้ง 2 ชนิดมีข้อแตกต่างในการใช้งานต่างกันเพราะฟันที่อยู่บนรากเทียมจะมีความแข็งแรง,ไม่หลุดง่าย,ใช้งานได้ดี  เนื่องจากมีรากเทียมเป็นตัวช่วยยึดฟัน และสามารถทำฟันปลอมให้เล็กลง ทำให้สวมใส่สบายและพูดชัดเจนขึ้น

กลับไปด้านบน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล