โปรโมชั่นจัดฟันใส Invisalign ราคาจัดฟันแบบใส คลินิกจัดฟัน สไมล์

จัดฟันใสกี่บาท
ราคารีเทนเนอร์

การจัดฟันแบบใส Invisalign ราคาจัดฟันใส ที่คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

การจัดฟันแบบ Invisalign
ราคา(บาท)
การจัดฟันแบบใส  Invisalign Full  (Moderate)
140,000
การจัดฟันแบบใส  Invisalign Full  (Comprehensive) 150,000
การจัดฟันแบบใส  Invisalign Lite
120,000
การจัดฟันแบบใส  Invisalign Express
 49,000-79,000
การจัดฟันแบบใส  Invisalign Go
 69,000
(โปรโมชั่น)
ราคา รีเทนเนอร์ Vivera
  20,000
(โปรโมชั่นจาก 30,000)

ราคา สแกน iTero
 2,000
(โปรโมชั่น)

ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ราคานี้ จะมีจนถึง 30 ธันวาคม 2565

ช่องทางการชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

โปรโมชั่นจัดฟันใส 2565

การจัดฟันแบบใส Invisalign เครื่องมือชนิดถอดได้และมองไม่เห็น

การจัดฟันใส แบบนี้สามารถแก้ไขการเรียงตังของฟันได้หลายแบบ เช่น ฟันซ้อน, ฟันมีช่อง ห่าง, ฟันยื่นหรือการสบฟันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น การจัดแบบใส สามารถทำให้ฟันเรียงตรงได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันการจัดฟันใส เป็นการจัดฟันใส สามารถมองเห็นเครื่องมือได้แต่ไม่ชัดเจน และยังง่ายในการสวมใส่ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอดเครื่องมือออกในกรณีที่ทานอาหารและแปรงฟันเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคเหงือก เมื่อฟันมีการเรียงตัวถูกต้องตามโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนั้นเหงือกจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเกาะยึดรอบๆตัวฟันและทำให้ฟันมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ยังช่วยไม่ให้เกิดเป็นโรคปริทันต์ได้ง่ายอีกด้วย กรุณานัดมาพบทันตแพทย์จัดฟันแบบใส เพื่อตรวจการสบฟันว่า การจัดฟันแบบนี้ เหมาะสมกับท่านหรือไม่

invisalign
Case Gallry

Smile Signature Testimonials

Smile Signature Testimonials

Smile Signature Patient Stories

Smile Signature Patient Stories
กลับไปโปรโมชั่นทำฟัน

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล