การจัดฟัน แบบผ่อนจ่าย

ร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

จัดฟันที่ Smile Signature มีโปรแกรมผ่อนชำระค่าจัดฟันเป็นรายงวด โดยยอดผ่อนชำระการจัดฟันขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดฟัน การผ่อนชำระค่าจัดฟันเป็นรายงวดที่ Smile Signature เมื่อชำระค่าจัดฟันครบตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์จัดฟันได้วางแผนไว้ Smile Signature จะไม่เรียกค่าจัดฟันเพิ่มเติมถึงแม้การจัดฟันจะยังไม่เสร็จ โดย Smile Signature ยินดีให้บริการจัดฟันจนกว่าการจัดฟันนั้นจะเสร็จสิ้น เพื่อให้คุณมีรอยยิ้มฟันเรียงสวยได้อย่างมั่นใจ

นอกเหนือจากโปรแกรมผ่อนชำระค่าจัดฟันเป็นรายงวดแล้ว Smile Signature ยังได้จัดโปรแกรมผ่อนชำระค่าจัดฟันร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ เพียงคุณชำระค่าจัดฟันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยมียอดค่าใช้จ่ายการจัดฟันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระค่าจัดฟันในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

การผ่อนชำระรายงวด

จัดฟันแบบโลหะ ผ่อนชำระรายงวด ๆ ละ 1,500 บาท

โปรแกรมผ่อนชำระ 0% ระยะเวลา 6 เดือน

ผ่อน 0%  6 เดือน โดยมียอดชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

โปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จัดฟันที่ Smile Signature ทั้ง 8 สาขาในกรุงเทพฯ, นนทบุรี และ ภูเก็ต ดังนี้

1. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
   โทรศัพท์ 02 693 6933, 02 693 7822

2. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์
   โทรศัพท์ 02 658 4500, 02 658 4774

3. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน
   โทรศัพท์ 02 930 1812-3, 02 930 114

4. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

5. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

6. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
   โทรศัพท์ 02 194 2733 - 34

7. คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
   โทรศัพท์ 02 882 6011, 02 882 6022

8. คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาป่าตอง
   โทรศัพท์ 076 619 380