จัดฟันราคา | ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาทำฟัน

ค่ารักษาทันตกรรมมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ จะมีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือ 100 บาท/ครั้ง และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการระบาดไวรัส Covid19 ระหว่างการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อครอบคลุมนโยบาย มาตรการการป้องกัน และควบคุมการระบาดไวรัส Covid19 ที่มีความเข้มงวดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน ทั้งนี้ เรายังคงให้บริการปรึกษาทางทันตกรรมและตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาทันตกรรมทั่วไป

หน่วยละ
ราคา (บาท)
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
-
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
1,000
ราคา ค่าอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป
ด้านละ
800
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
2,000-3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100 - 200

ฟอกสีฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
8,500 (โปรโมชั่น)
ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Pola
ครั้งละ
6,500
ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Pola พร้อมกับ ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence Gel
ครั้งละ
8,900

ราคา ฟอกฟันขาว ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence Gel

(3 syringes of gel)

ชุดละ 3,500

ครอบฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
9,000
ราคา ค่าครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง
ซี่ละ
13,000 - 18,000
ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max / 3M LAVA 
ซี่ละ
14,000 (โปรโมชั่น)
ราคา ครอบฟัน เซรามิก Cercon
ซี่ละ
17,000
ราคา ครอบฟัน เซรามิก Procera
ซี่ละ
18,000

เซรามิก วีเนียร์ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
5,000 - 6,000
ราคา เซรามิกวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่)
ซี่ละ
10,000
ราคา เซรามิก วีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
9,000
ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
11,000
ราคา โปรโมชั่น เคลือบฟัน วีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) ซี่ละ 10,000

ถอนฟัน ผ่าฟันคุดราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา ถอนฟัน
ซี่ละ
1,000 - 1,200
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ราคา ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
3,000 - 7,000

รักษารากฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 7,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000

ฟันปลอมแบบถอดได้ราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
4,000 - 5,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
500
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
15,000 - 20,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
12,000 - 14,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
500

รากฟันเทียมราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา รากฟันเทียม Cowell ซี่ละ 29,000 (โปรโมชั่น)
ราคา รากฟันเทียม SIC ซี่ละ 39,000
ราคา รากเทียม Straumann SLA (ADA Approved)
ซี่ละ
60,000-65,000
ราคา รากเทียม Nobel Biocare
ซี่ละ
65,000
ราคา การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-

จัดฟันราคา

หน่วยละ
ราคา (บาท)
ราคา จัดฟัน แบบโลหะ
ราย
50,000 - 65,000
ราคา จัดฟัน แบบสีเหมือนฟัน
ราย
60,000 - 85,000
ราคา จัดฟัน ด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000 - 90,000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign Go
ราย
 69,000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign express
ราย
 49,000 - 79,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Full  (Moderate)
ราย
140,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Full  (Comprehensive) ราย 150,000
ราคา จัดฟันด้านใน
ราย
150,000 - 180,000
ราคา สแกน iTero 
ครั้ง
5,000 (โปรโมชั่น)
ราคา ค่าใช้จ่าย ค่ารีเทนเนอร์ 
ชิ้น
3,000

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรซิตี้แบงก์
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรกรุงศรี
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทย
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรMuang Thai Friends Club
สิทธิพิเศษสำหรับบัตร dtac Reward
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรกรุงไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม 

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม อย่างไรก็ตามทางคลินิกทันตกรรมของเราจะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบทันที ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงราคา ค่าใช้จ่าย ทางทันตกรรม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ 

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต 
2. ชำระเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ต Online Banking